Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
2
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
3
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
4
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
5
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
6
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
7
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
8
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
9
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
10
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
11
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
12
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
13
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
14
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
15
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
16
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
17
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
18
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
19
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
20
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
21
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
22
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
23
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
24
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
25
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
26
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
27
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
28
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
29
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
30
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
31
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
1
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
2
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
3
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
4
FOTOSOUTĚŽ "Krásy naší obce"
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady

Informace týkající se odpadu podle zákona 541 - Ropice 2023.docxOdpady - kontrola konec MESOH roku 

Informace týkající se odpadu podle zákona 541 - Ropice 2022.docx

Tridim-olej-Co-tridit.docx

Třídímolej.cz.mp4

Odpady

 

Informace týkající se odpadu podle zákona 541/2020, § 60, odstavec 4.

Informace o nakládání s odpady upravuje obecně závazná vyhláška obce Ropice dostupná na internetových stránkách www.ropice.cz

 

 1. Komunální odpady, které se v obci třídí a soustřeďují samostatně, za účelem eliminovat množství odpadů končící na skládce:
 • Jedlý olej a tuk
 • Textil
 • Biologický odpad rostlinného původu
 • Papír
 • Sklo
 • Plast (včetně nápojových obalů a drobných kovů)
 • Kovy
 • Nebezpečné odpady
 • Objemné odpady
 • Směsný komunální odpad

 

 

 1. Směsný komunální odpad je zbylý odpad po vytřídění, který je následně skládkován a nespadá pod bod I., čísla 1 až 9.

Na tyto odpady jsou určené speciální nádoby typu popelnice kov pozink, nebo plastové černé barvy, a to o objemu 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l, dále odpadkové koše z veřejných prostranství, igelitové pytle a bikrany.  Tyto nádoby jsou vyváženy dle harmonogramu.

 

 

 • Veškeré ostatní tříděné opady jsou shromažďovány do typizovaných sběrných nádob typu bikran, 120 a 240 l nádob, 120 l pytlů, nádob ze spodním výsypem různého objemu a jiné. I tyto nádoby jsou vyváženy dle harmonogramu a jsou odlišené barvou, nebo příslušnými nápisy.

 

 

 1. Všechny typy odpadů přebírá firma Smolo Cz, která s mini nakládá dle hierarchie nakládání s odpady.

 

 • Papír, plast, sklo, drobné kovy, nápojový kartón – je materiálově využíván a recyklován na Třídící lince Smolo CZ
 • Biologický odpad rostlinného původu – je zpracovávám na Kompostárně Smolo CZ
 • Směsný komunální odpad je firmou Smolo CZ překládán a dále odvážen na skládky Frýdek-Místek a Smolo HB
 • Ostatní odpady jsou přebírány a dále dotřiďovány na Sběrném a Třídícím dvoře Smolo CZ

 

 

 1. Sběr a svoz objemného a nebezpečného odpadu je prováděn vždy minimálně dvakrát ročně pomocí mobilního nebo stacionárního svozu, do zvláštních sběrných nádob k tomu určených, vždy z předem stanovených míst, které jsou dostupné v harmonogramech svozů.

 

 1. Stavební odpad je odpad ze stavební a demoliční činnosti. Tento odpad není komunálním odpadem a lze jej použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.

 

 

 

 • Zároveň jsou občanům k dispozici celoročně sběrné dvory dle stanovených otevíracích dob, kde jsou odpady od občanů přijímány a následně rozdělovány dle jejich kategorie.

 

 

 • K předcházení vzniku odpadů využívá obec nádoby na textil, a dále za podpory dotačních nástrojů z OPŽP byly pořízeny kompostéry které jsou občanům zapůjčeny. Zároveň se obec snaží informovat 0své občany pomocí článků a časopisů, jak předcházet vzniku odpadů.

 

 

 1. Množství vyprodukovaných odpadů dle jednotlivých druhů

Obec Ropice

 
 

k. číslo

název odpadu

množství v t 2021

 

150110

Obaly NL

0,20

 

160103

Pneumatiky

0,00

 

170203

Plasty nerecyklovatelné

0,13

 

170204

Sklo, plasty s NL

0,00

 

170301

Asfaltové směsi dehet

0,00

 

170605

stavební ob. Azbest

0,50

 

170904

Směsné stavební, demoliční

0,84

 

200101

Papír

33,85

 

200102

Sklo

21,88

 

200113

Rozpouštědla

0,01

 

200114

Kyseliny

0,00

 

200199

Pesticidy

0,01

 

200125

Jedlý olej a tuk

0,40

 

200126

Olej a tuk

0,89

 

200127

Barvy

0,71

 

200132

Nepoužitá léčiva

0,01

 

200133

Baterie a akumulátory

2,43

 

200138

Dřevo

0,00

 

200139

Plasty

34,74

 

200140

Kovy

110,07

 

200201

BIO

10,45

 

200301

Směsný komunální

167,26

 

200307

Objemný odpad

95,14

 

200399

Jiné komunální

2,18

 

 

 

 

 

 

Celkem

481,70

 

 

 

 1. Celkové náklady na provoz obecního systému včetně uvedení položek

 

Obec Ropice

 
 

Náklady obce na obecní systém rok 2021

 

Papír

216 747,91 Kč

 

Sklo

96 941,62 Kč

 

Plast

440 533,78 Kč

 

směsný komunální odpad

759 236,11 Kč

 

Objemný a nebezpečná odpad

86 954,00 Kč

 

Jiné ( prodeje, pronájmy, sběrný dvůr, dopravy, BIO…)

227 616,80 Kč

 
       
 

Náklady celkem:

          1 828 030,22 Kč

 

 

 

 

 

Zpracoval: Bc. Tomáš Ondraszek                                           dne: 31.3.2022

         Kristina Wałachová

Změna svozové společnosti

Informace o přeměně svozové společnosti - kontakt

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. i její pracovníci se stali součásti skupiny Smolo CZ.

Kontakt dispečink Třinec:
+420 602 506 102
+420 734 875 558
E-mail: dispecink.smolocz@smolo.cz

Na kuchyňské zbytky jsou nejlepší slípky

Dokument PDF ke stažení

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.6.2016 schválilo zapojení obce do systému ISNO.

Stručně tento systém lze shrnout do několika bodů:

 1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj odpadový účet, kde se budou evidovat pytle s tříděným odpadem a počty odvezených nádob se směsným odpadem).
 2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
 3. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své pytle na třídění odpadů, na které nalepí svůj kód. Kódy si budou muset občané vyzvednout na obecním úřadě od 17.8.2016)
 4. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit méně).

Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může - kdo nechce, nemusí, avšak bude platit více).

Podrobnější informace naleznete na www.mojeodpadky.cz. Po zavedení obce Ropice do systému ISNO budou vytvořeny internetové stránky www.mojeodpadky.cz/nehlsen/ropice

Popelnice plné peněz

Nádoby na použitý potravinářský olej

Separace jedlých olejů

Na území naší obce jsou umístěny čtyři nádoby na použitý kuchyňský olej v domácnostech. Nádoby jsou umístěné na těchto stanovištích:

 • v centru obce – naproti prodejny potravin za základní školou
 • u budovy č.p. 142 (knihovna, prodejna Golf pro Všechny)
 • Ropice Za lesem – budova 252 (Mařenka)

Doma nalijte zchladlý použitý potravinářský olej z pánviček a friťáků do PET láhve. Jakmile PET láhev naplníte, upevněte pevný uzávěr a vložte do označených popelnic.

Obec spolupracuje se společností TRAFIN OIL, a.s., která použitý olej pravidelně odváží.

Tyto nádoby nejsou určeny pro použitý olej z jakékoli podnikatelské činnosti.

Použitý olej do kanalizace nepatří!!!

Nádoby na použitý potravinářský olej

Počasí

Neděle Zataženo 28/17 °C
Pondělí Skoro jasno 31/19 °C
Úterý Zataženo 27/20 °C
Středa Oblačno 26/20 °C