Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czNaposled přidáno

Informace OÚ
Radovánky - Festyn
21.05.2019 12:34

Pov.zveřejňované informace
5. rozpočtové opatření - RO 13.5.2019
17.05.2019 11:55

Informace OÚ
Letní tábor Moudré sovy - CSELESTA, z. s.
17.05.2019 09:19

Úřední deska
Oznámení o konání akce - Radovánky
14.05.2019 11:43

Úřední deska
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ropice - OPS Sv. Josefa
14.05.2019 10:54

Informace OÚ
Pozvánka na První Ropické Mařenkování
13.05.2019 10:36

Informace OÚ
Svoz nebezpečného odpadu
09.05.2019 10:32

Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07.05.2019 12:31

Úřední deska
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ a MŠ Ropice
02.05.2019 14:35

Obecní vyhlášky
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ropice na stavby vodovodních přípojek k rodinným domům na území obce
02.05.2019 14:32

Úřední deska
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné, stočné
02.05.2019 14:30

Úřední deska
Schválená účetní závěrka za rok 2018
02.05.2019 14:30

Úřední deska
Schválený Závěrečný účet 2018
02.05.2019 14:29

Úřední deska
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ropice na stavby vodovodních přípojek k rodinným domům
02.05.2019 14:28

Informace OÚ
Výluka na trati Český Těšín - Frýdek-Místek a zpět
02.05.2019 10:29

Informace OÚ
Možnost úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
02.05.2019 10:15

Úřední deska
Pozvání na 1. zasedání okrskové volební komise
30.04.2019 15:20

Úřední deska
Oznámení o konání akce - Kácení máje
25.04.2019 14:20

Úřední deska
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
25.04.2019 14:04

Úřední deska
Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25.04.2019 14:00

Úřední deska

Oznámení o konání akce - Radovánky
14.05.2019 11:43

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ropice - OPS Sv. Josefa
14.05.2019 10:54

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07.05.2019 12:31

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ a MŠ Ropice
02.05.2019 14:35

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné, stočné
02.05.2019 14:30

Schválená účetní závěrka za rok 2018
02.05.2019 14:30

Schválený Závěrečný účet 2018
02.05.2019 14:29

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ropice na stavby vodovodních přípojek k rodinným domům
02.05.2019 14:28

Pozvání na 1. zasedání okrskové volební komise
30.04.2019 15:20

Oznámení o konání akce - Kácení máje
25.04.2019 14:20

více>>

Informace OÚ

Radovánky - Festyn
21.05.2019 12:34

Letní tábor Moudré sovy - CSELESTA, z. s.
17.05.2019 09:19

Pozvánka na První Ropické Mařenkování
13.05.2019 10:36

Svoz nebezpečného odpadu
09.05.2019 10:32

Výluka na trati Český Těšín - Frýdek-Místek a zpět
02.05.2019 10:29

Možnost úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
02.05.2019 10:15

Pozvánka na zájezd zahrádkářů ze Stříteže
24.04.2019 10:10

Výlukový jízdní řád po dobu uzavírky mostu na silnici I/11 - 19.-22.4.2019
17.04.2019 15:46

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
12.04.2019 07:21

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
28.03.2019 08:26

více>>

erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

projekt vodovod

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro iOS