Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czNaposled přidáno

Úřední deska
Oznámení o budování sítě bodů PPBP (podrobné polohové bodové pole)
22.01.2019 10:10

Úřední deska
Rozpočet pro rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019-2021 - ZŠ a MŠ Ropice
22.01.2019 09:48

Informace OÚ
Vyhlášení smogové situace
21.01.2019 07:44

Pov.zveřejňované informace
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018
18.01.2019 13:08

Úřední deska
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018
18.01.2019 13:07

Obecní vyhlášky
OZV obce Ropice č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.01.2019 10:06

Formuláře
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ropice 2019
15.01.2019 14:26

Informace OÚ
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ropice
15.01.2019 14:17

Úřední deska
Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě
15.01.2019 13:11

Informace OÚ
Informace k zimní údržbě
14.01.2019 13:54

Ropický zpravodaj
Zpravodaj obce Ropice prosinec 2018
10.01.2019 09:36

Informace OÚ
Preventivní projekt - „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“
07.01.2019 13:12

Informace OÚ
Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019
07.01.2019 13:06

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
03.01.2019 14:42

Informace OÚ
Nabídka přivýdělku pro občany
02.01.2019 11:06

Zápisy a usnesení
Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 2. zasedání konaného dne 04.12.2018
20.12.2018 09:09

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 1. schůze konané dne 19.11.2018
20.12.2018 09:08

Zápisy a usnesení
Usnesení z ustavujícího (1.) zasedání Zastupitelstva obce Ropice konaného dne 31.10.2018
20.12.2018 08:55

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 63. schůze konané dne 15.10.2018
20.12.2018 08:53

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - Usnesení - oprava zřejmé nesprávnosti - aktualizace č. 1 Zásad územního rouvoje MSK
19.12.2018 14:37

Úřední deska

Oznámení o budování sítě bodů PPBP (podrobné polohové bodové pole)
22.01.2019 10:10

Rozpočet pro rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019-2021 - ZŠ a MŠ Ropice
22.01.2019 09:48

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018
18.01.2019 13:07

Usnesení - Dražební vyhláška o elektronické dražbě
15.01.2019 13:11

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
14.12.2018 12:35

Schválený rozpočet na rok 2019
06.12.2018 13:41

Nabídka prodeje nemovitosti
03.12.2018 15:31

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
03.10.2018 10:05

Výstavba nového vodovodního řádu
17.09.2018 11:08

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - CSELESTA z.s.
28.08.2018 09:50

více>>

Informace OÚ

Vyhlášení smogové situace
21.01.2019 07:44

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ropice
15.01.2019 14:17

Informace k zimní údržbě
14.01.2019 13:54

Preventivní projekt - „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“
07.01.2019 13:12

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019
07.01.2019 13:06

Nabídka přivýdělku pro občany
02.01.2019 11:06

Nabídka - Kominické práce
03.12.2018 16:21

Služba tísňové péče Anděl Strážný
03.09.2018 10:01

Výstraha před nebezpečím požárů
10.08.2018 13:19

Domovní čistírny odpadních vod
03.07.2018 13:21

více>>

erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.


Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro iOS