Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Výluka na trati č. 320 Dětmarovice - Český Těšín

22.05.2018 07:51 (platnost do: 30.05.2018)
 
 

Výluka na trati č.322 - Český Těšín - Dobrá a zpět

22.05.2018 07:49 (platnost do: 30.05.2018)
 
 

Stěhování úřadu

21.05.2018 13:13


Vážení občané,

ve dnech od čtvrtku 17.05. - úterý 22.05.2018 bude Obecní úřad v Ropici pro veřejnost uzavřen z důvodu stěhování do budovy před kostelem v centru obce. První úřední den v budově č.p. 110 v Ropici bude 23.05.2018.

Děkujeme za pochopení.

 
 

Stěhování Obecního úřadu v Ropici

11.05.2018 13:19 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

ČEZ Minimanuál pro veřejnost

24.04.2018 12:43
 
 

Výluka na trati č. 320/321 od 21.04.2018 do 15.10.2018 - rekonstrukce zastávky Chotěbuz

18.04.2018 10:14 (platnost do: 15.10.2018)
 
 

Kalendář akcí SK - CZ - PL

13.03.2018 14:29 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Nabídka - Slezská diakonie - Podpora pečujících osob v Podbeskydí

06.02.2018 09:34 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Informace o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce

19.01.2018 14:02

Informace o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce


Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s účinností od 20. února 2015, s výjimkou § 10 d), který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.
Žádosti je možno podávat od 20. 1. 2018 až do vyčerpání zastupitelstvem schválené částky 650 000 Kč.
Formuláře žádosti a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde v této sekci anebo přímo na obecním úřadě. V této položce je k nahlédnutí i vzor veřejnoprávní smlouvy.

 
 

Nabídka Klubu důchodců Střítež - Přátelská setkání "Klubu Mařena"

09.01.2018 08:45 (platnost do: 28.06.2018)