Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Bezpečností desatero

12.09.2019 10:12
 
 

"Den pěstounství" v Moravskoslezském kraji

04.09.2019 10:06 (platnost do: 14.10.2019)
 
 

Výstava zahrádkářů ve Stříteži

30.08.2019 13:58 (platnost do: 16.09.2019)
 
 

DŮLEŽITÉ - Informace pro občany - DČOV - vstup na pozemek

15.08.2019 10:49

Vážení občané obce Ropice,

v průběhu měsíců červen/ červenec 2019 jste pro akci obce – plošné vsakování odpadních vod z DČOV v rámci projektu odkanalizování obce Ropice – vyplňovali formulář Souhlas se vstupem na pozemek a se zpracováním osobních údajů.
V rámci této akce začíná následující etapa, a to „místní šetření na Vašem pozemku“. Někteří z Vás již byli mnou telefonicky kontaktováni. Pro tyto občany platí telefonická domluva.

Toto telefonické kontaktování nepřináší efektivní řešení – mnoho zájemců mi nezvedlo telefon, proto jsme se rozhodli postupovat takto:
1. Od tohoto týdne budeme v rámci některých pracovních dní obcházet v obci jednotlivé zájemce o DČOV a koho se nám podaří zastihnout doma, u toho proběhne místní šetření – tento způsob předpokládáme realizovat cca 3 týdny.
2. Pokud se nám v rámci pracovních dní nepodaří efektivně provádět místní šetření, bude následovat obcházení jednotlivých zájemců ve dnech pracovního klidu – sobota a neděle.
3. Zájemce, které se nám nepodaří zastihnout ani v dnech pracovního klidu, budeme obvolávat a již se přesně domlouvat na den a hodinu.

Co budeme zjišťovat:
1. možnost umístění DČOV a případně i vsakovacího objektu dle představy zájemce
2. zda bude možné odpadní vodu z DČOV vsakovat na pozemku zájemce nebo utrácet jiným způsobem (do vodoteče, do jímky, atp.)
3. výskyt studní v okolí a zaměření jejich hladiny vody

Průzkumné vrty – žádost:
V rámci této akce obce je nezbytné provést průzkumné vrty na vytypovaných pozemcích. Celkem se jedná o 190 pozemků, přičemž na 15 z nich budeme provádět 5-ti metrové sondy a nálevové testy. Při provádění místního šetření bychom rádi vytypovali vhodné pozemky a s majiteli těchto pozemků se domluvili na provedení sond.
Bude se jednat o vrty v průměru 7 cm, hloubka do 5 m prováděné malou vrtnou soupravou, kterou na fotce přikládáme k danému mailu. Sondy mohou být po provedení testu zlikvidovány nebo v případě zájmu majitele pozemku ponechány k využití pro zasakování odpadní vody z DČOV. Vrtná souprava je tažena buď osobním autem nebo čtyřkolkou, nezpůsobí tedy škody na zeleni.

Tímto Vás žádám, aby jste si uložili moje číslo mobilního telefonu 605 47 34 10 pro případ, kdy Vás budu muset telefonicky kontaktovat, aby jste mé telefonní číslo nepovažovali za číslo nějaké průzkumné agentury, prodejce atp. Děkuji Vám a těším se na spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jitka Morawetzová
Jednatel, ekonomika, personalistika, faktury

GEOoffice, s.r.o.
Sídlo: Vrázova 1253/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Provozovna: U Cementárny 1207/5, 703 00 Ostrava Vítkovice
Tel / fax: 596 636 211, Mobil: 605 473 410
www.geooffice.cz, morawetzova@geooffice.cz

 
 

Informace - viditelnost chodců a cyklistů

12.08.2019 07:43
 
 

Výstraha ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

04.07.2019 11:04

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000252
Odesláno: 4.7.2019 10:46:00
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000251 vydanou 03.07.2019 v 11:52:38 hodin
Územní platnost: ORP Třinec
________________________________________

Meteorologická situace: Tato výstraha rozšiřuje územní platnost nebezpečí vzniku požárů od pátku 5.7. 10 hodin na celé území ČR. V příštích dnech bude počasí ve střední Evropě převážně ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Na území ČR tak bude počasí beze srážek nebo jen lokálně slabé srážky (později v sobotu a v neděli). V jeho důsledku se bude nebezpečí vzniku požárů územně rozšiřovat a zvyšovat.
________________________________________
Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí 4.7. 11:00 – do odvolání

Popis: Nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

 
 

Bezpečné prožití léta

01.07.2019 07:47 (platnost do: 30.09.2019)
 
 

Projekt Rodinné pasy

17.06.2019 09:38
 
 

Hydrometeorologové vydali varování:

10.06.2019 14:27

Hydrometeorologové vydali varování: V úterý 11. 6. od 14 hodin až do odvolání mohou vystoupat nejvyšší teploty nad 31 stupňů Celsia. Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
 
 

DŮLEŽITÉ - Geologický průzkum pro likvidaci odpadních vod z domovních ČOV

10.06.2019 11:09 (platnost do: 31.12.2019)