Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Jak chránit sebe a své okolí v době "koronaviru"

30.06.2020 10:15
 
soubor.png
 

Evropský den proti vloupání

22.06.2020 08:54 (platnost do: 31.12.2020)
 
doc.png soubor.png soubor.png
 

Výstraha ČHMÚ

18.06.2020 13:01


VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000193
Odesláno: 18.6.2020 11:45:55
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000192 vydanou 18.06.2020 v 05:23:24 hodin
Územní platnost: ORP Třinec
________________________________________

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu nad střední a východní Evropou.
________________________________________
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí 18.6. 12:00 – 19.6. 02:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovým deštěm nebo kroupami. V opakovaných bouřkách může spadnout kolem 60 mm srážek a vzhledem k předchozímu nasycení se mohou zvedat hladiny menších toků.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Extrémní srážky Extrémní st. nebezpečí 18.6. 12:00 – 19.6. 18:00

Popis: Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h.
Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.
Povodňová bdělost Nízký st. nebezpečí 18.6. 15:00 – do odvolání

Popis: Vzhledem k očekávaným srážkám a nasycenosti území může docházet u vodních toků k překročení 1.SPA.
Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 
 

Charitní pečovatelská služba

12.06.2020 10:13 (platnost do: 31.12.2020)
 
doc.png
 

Informace o otevření Poradny pro pečující v Třinci - Charita Třinec

05.06.2020 11:18 (platnost do: 05.06.2021)
 
pdf.png doc.png
 

Otevření knihovny

06.05.2020 13:02
 
 

Omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice I/68 v místě železničního přejezdu

04.05.2020 09:17 (platnost do: 23.07.2020)

Omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice I/68
z důvodu realizace stavby „Oprava železničního přejezdu P8330 v obci Střítež“.
Místo uzavírky:
Silnice I/68 v obci Střítež v místě železničního přejezdu P8330
MIMO BUS a IZS
Termín:
3. 5. 2020 – částečná uzavírka
4. 5. 2020 – 15. 5. 2020 – úplná uzavírka (mimo BUS, IZS a vozidel stavby)
23. 7. 2020 – úplná uzavírka (mimo BUS, IZS a vozidel stavby)

Objízdná trasa:
Po sil. I/68 do Hnojníku, sil. II/474 do Třanovic, sil. II/648 směr Český Těšín, obchvat, sil. I/48, sil. I/11 směr Třinec a po sil I/68 do Stříteže a opačně
Zodpovědná osoba za zabezpečení a organizaci akce
Zástupce Správy železnic, státní organizace
Luděk Figalla, tel.: 725 797 101
 
pdf.png
 

Úřední hodiny od 20.04.2020

16.04.2020 12:56
 
doc.png
 

Úpravy parku u školy

16.04.2020 12:01
 
 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.05.2020 v souvislosti se změnou sazby DPH

16.04.2020 08:55 (platnost do: 31.12.2020)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2020 | poslední aktualizace: 30.06.2020 10:15