Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
zpět

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.09.2020


08.09.2020 13:21 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060729633 ve Vaší obci / městě:
Ropice
Dne Od Do
24.09.2020 7:30 18:30
7, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 87, 88, 89, 90, 91, 106, 141, 143, 145, 149, 166, 170, 176, 177, 188, 199, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 252, 254, 256, 262, 263, 264, 275, 278, 282, 283, 284, 302, 305, 312, 314, 323, 324, 325, 332, 333, 334, 336, 337, 343, 344, 345, 351, 362, 377, 378, 380, 396, 398, 403, 406, 413, 414, 416, 427, 431, 453, 454, 460, 461, 464, 467, 471, 476, 478, 480, 483, 496, 500, 501, parc. č. 1509/4, parc. č. 1767/6, parc. č. 1786/7, parc. č. 1837/8, parc. č. 1837/11, parc. č. 1840/4, parc. č. 1840/6, parc. č. 1849, parc. č. 1904/50, parc. č. 1904/88, parc. č. 1904/89, parc. č. 3027, parc. č. 3048, parc. č. 3194/3, parc. č. 3194/4, parc. č. 3250/2
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivé h o provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

https://www.cezdistribuce.cz/odstavky

 
Oficiální stránky obce Ropice © 2020 | poslední aktualizace: 18.09.2020 09:13