Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


zpět

Plánované přerušení dodávky elektřiny


11.07.2018 09:12 Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Ropice, které se bude konat:
Dne Od Do
31.07.2018 7:30 16:30
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Ropice:
100, 101, 107, 108, 125, 13, 14, 15, 153, 156, 157, 17, 174, 18, 260, 266, 269, 271, 271/BL, 273, 274, 286, 288, 296, 304, 309, 318, 319, 328, 331, 349, 375, 376, 379, 382, 386, 387, 400, 430, 457, 474, 477, 59, 81, E1002, parc.č. 2352/3, parc.č. 2597, parc.č. 2889, parc.č. 505/12, parc.č. 508/15
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.