Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


zpět

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 25.06.2018


05.06.2018 08:51 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Ropice, které se bude konat:
Dne Od Do
25.06.2018 7:15 15:00
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Ropice
VO , č. p.:158 , 160 , 167 , 207 , 208 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 22 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 23 , 24 , 287 , 306 , 390 , 407 , 446 , 46 , parc.č.: 707/11 , 707/28 , 707/32 , 672/7 , 707/19 , 707/31 , 707/33

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.