Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018

30.05.2019 12:42 (platnost do: 18.06.2019)
 
 

SOPS - Rozpočtové opatření č. 1

27.05.2019 09:27 (platnost do: 12.06.2019)

Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněno 1. rozpočtové opatření
 
 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

23.05.2019 14:31 (platnost do: 08.06.2019)
 
 

Oznámení o konání akce - Radovánky

14.05.2019 11:43 (platnost do: 09.06.2019)
 
 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

07.05.2019 12:31 (platnost do: 30.05.2019)
 
 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné, stočné

02.05.2019 14:30 (platnost do: 05.06.2019)
 
 

Pozvání na 1. zasedání okrskové volební komise

30.04.2019 15:20 (platnost do: 25.05.2019)
 
 

Oznámení o konání akce - Kácení máje

25.04.2019 14:20 (platnost do: 27.05.2019)
 
 

Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2019

25.04.2019 14:00 (platnost do: 28.05.2019)
 
 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého

17.04.2019 16:09 (platnost do: 03.05.2019)