Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

20.06.2018 09:41

Celý dokument je zveřejněn na stránkách:

https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion 
 

Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby "Ropice - Střítež, rekonstrukce VNv 06"

13.06.2018 16:31 (platnost do: 29.06.2018)
 
 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

04.06.2018 10:04 (platnost do: 20.06.2018)
 
 

Účetní závěrka Obce Ropice 2017 - schváleno ZO 16.05.2018

22.05.2018 13:11 (platnost do: 30.06.2019)
 
 

Závěrečný účet Obce Ropice 2017 - schváleno ZO 16.05.2018

22.05.2018 13:08 (platnost do: 30.06.2019)
 
 

Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmů

02.05.2018 09:39 (platnost do: 31.07.2018)
 
 

Seznam nemovitých věcí ke zveřejnění

09.03.2018 14:03 (platnost do: 31.12.2023)
 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

06.03.2018 11:48 (platnost do: 06.03.2028)
 
 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017

26.02.2018 15:40
 
 

Zveřejnění dokumentů SOPS - Rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021, Rozpočtové opatření č. 4/2017

05.01.2018 11:06