Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czDotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

Naposled přidáno

Úřední deska
Projekt "Slezské parky"
26.07.2017 07:44

Úřední deska
18. zasedání zastupitelstva obce Ropice
21.07.2017 10:23

Úřední deska
Oznámení o plánovném přerušení dodávky elektřiny
20.07.2017 13:48

Úřední deska
Oznámení o plánovném přerušení dodávky elektřiny
20.07.2017 13:48

Úřední deska
Usnesení "SO 358 Přeložka pravostranného přítoku Ropičanky, km 3,780 - část 2"
20.07.2017 13:04

Úřední deska
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "SO 358 Přeložka pravostranného přítoku Ropičanky , km 3,780 - část 2"
20.07.2017 13:01

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce z 45. schůze konané dne 03.07.2017
18.07.2017 11:16

Archiv úřední desky
Oznámení o konání akce - Hasičák
17.07.2017 14:40

Úřední deska
Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. veřejné osvětlení
17.07.2017 14:25

Úřední deska
Žádost o zveřejnění
14.07.2017 11:51

Úřední deska
Oznámení
12.07.2017 12:14

Úřední deska
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
11.07.2017 11:19

Archiv úřední desky
Nařízení města Třinec č. 05/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
04.07.2017 12:04

Archiv úřední desky
Nařízení města Třinec č. 7/2017, kterým se vydává tržní řád
04.07.2017 12:02

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání s výzvou o vyjádření
30.06.2017 12:08

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání s výzvou o vyjádření
30.06.2017 11:53

Úřední deska
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Veřejná vyhláška
30.06.2017 11:35

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
29.06.2017 11:43

Archiv úřední desky
Rozhodnutí o schválení návrhu jednoduchých pozemkových úprav
29.06.2017 11:01

Úřední deska
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti
27.06.2017 11:05

Úřední deska

Projekt "Slezské parky"
26.07.2017 07:44

18. zasedání zastupitelstva obce Ropice
21.07.2017 10:23

Oznámení o plánovném přerušení dodávky elektřiny
20.07.2017 13:48

Oznámení o plánovném přerušení dodávky elektřiny
20.07.2017 13:48

Usnesení "SO 358 Přeložka pravostranného přítoku Ropičanky, km 3,780 - část 2"
20.07.2017 13:04

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "SO 358 Přeložka pravostranného přítoku Ropičanky , km 3,780 - část 2"
20.07.2017 13:01

Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. veřejné osvětlení
17.07.2017 14:25

Žádost o zveřejnění
14.07.2017 11:51

Oznámení
12.07.2017 12:14

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
11.07.2017 11:19

více>>

Informace OÚ

Letní tábor
08.06.2017 07:29

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2 výzva
22.05.2017 08:12

Individualní dotace z rozpočtu obce
27.02.2017 12:52

Transmise - možnost nahlédnout do svých zdravotních záznamů
20.02.2017 17:43

Harmonogram výzev na rok 2017
18.01.2017 10:10

Podpora podnikání
16.12.2016 06:41

Revize kotlů
07.11.2016 12:04

Obec vstupuje do ISNO
27.06.2016 11:34

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel
30.12.2015 11:29

Domov pro seniory Důstojnost v Nýdku
27.11.2015 13:04

více>>