Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czDotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

Naposled přidáno

Úřední deska
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2017 10:46

Informace OÚ
Pozvánka - XXVII MDF Bez hranic
18.09.2017 08:55

Informace OÚ
Pozvánka - podzimní Flora Olomouc
18.09.2017 08:27

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
15.09.2017 08:00

Informace OÚ
Informace o vyhlašované výzvě MAS Podbeskydí - Přístup k zaměstnání
14.09.2017 09:07

Informace OÚ
Informace o vyhlašované výzvě MAS Podbeskydí - Prevence invazivních druhů
14.09.2017 09:06

Úřední deska
Rozpočet SOPS na rok 2017
13.09.2017 09:55

Pov.zveřejňované informace
8. rozpočtové opatření
12.09.2017 14:04

Úřední deska
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
11.09.2017 19:55

Úřední deska
Střednědobý rozpočtový výhled SOPS na období 2018-2020
11.09.2017 11:05

Úřední deska
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č.4 Územního plánu Český Těšín
07.09.2017 10:32

Pov.zveřejňované informace
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
07.09.2017 10:16

Pov.zveřejňované informace
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
06.09.2017 17:25

Archiv úřední desky
Oznámení o konání akce "Ropické zakončení léta"
05.09.2017 14:40

Informace OÚ
Nabídka dovozu kuřic
01.09.2017 14:15

Archiv úřední desky
19. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
01.09.2017 13:01

Úřední deska
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích realizace stavby
30.08.2017 17:02

Úřední deska
Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
30.08.2017 16:57

Archiv úřední desky
Sdělení - Veřejná vyhláška
28.08.2017 14:56

Úřední deska
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení min. počtu členů OVK, oznámení počtu a sídla volebního okrsku a jmenování zapisovatele
21.08.2017 16:55

Úřední deska

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2017 10:46

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
15.09.2017 08:00

Rozpočet SOPS na rok 2017
13.09.2017 09:55

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
11.09.2017 19:55

Střednědobý rozpočtový výhled SOPS na období 2018-2020
11.09.2017 11:05

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č.4 Územního plánu Český Těšín
07.09.2017 10:32

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích realizace stavby
30.08.2017 17:02

Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
30.08.2017 16:57

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení min. počtu členů OVK, oznámení počtu a sídla volebního okrsku a jmenování zapisovatele
21.08.2017 16:55

Veřejná dražební vyhláška
15.08.2017 10:20

více>>

Informace OÚ

Pozvánka - XXVII MDF Bez hranic
18.09.2017 08:55

Pozvánka - podzimní Flora Olomouc
18.09.2017 08:27

Informace o vyhlašované výzvě MAS Podbeskydí - Přístup k zaměstnání
14.09.2017 09:07

Informace o vyhlašované výzvě MAS Podbeskydí - Prevence invazivních druhů
14.09.2017 09:06

Nabídka dovozu kuřic
01.09.2017 14:15

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2 výzva
22.05.2017 08:12

Individualní dotace z rozpočtu obce
27.02.2017 12:52

Transmise - možnost nahlédnout do svých zdravotních záznamů
20.02.2017 17:43

Harmonogram výzev na rok 2017
18.01.2017 10:10

Podpora podnikání
16.12.2016 06:41

více>>