Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Směrnice pro zadávání zakázek

10.04.2017 13:10 (platnost do: 31.12.2030)
 
 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce na stavby vod. přípojek k RD

10.01.2017 08:28
 
 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Ropice pro rok 2016

08.02.2016 09:05
 
 

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

23.04.2015 13:56
 
 

Zásady pro poskytování příspěvku na podporu sport. a kult. aktivit v obci v r. 2015

15.04.2015 13:35
 
 

OZV č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku..

19.01.2015 15:18
 
 

Zásady pro zadávání zakázek - směrnice č. 1/2014

10.12.2014 07:05
 
 

OZV č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

31.12.2012 09:51
 
 

Zásady pro poskytování příspěvku na podporu sport. a kult. aktivit v obci

31.12.2012 09:50
 
 

OZV č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích

23.12.2008 13:02