Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Informace - Přednáška - Prelekcja

21.02.2018 12:59 (platnost do: 23.02.2018)


http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,286/

 
 

Informace Finančního úřadu - Nová služba pro občany k placení daně z nemovitých věcí

20.02.2018 14:26 (platnost do: 15.03.2018)
 
 

UPOZORNĚNÍ - “Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.“ - (19.02.-04.03.2018)

19.02.2018 08:37 (platnost do: 04.03.2018)

Společnost MDP GEO s.r.o. bude v následujících dvou týdnech (19.02.2018 - 04.03.2018) provádět na území naší obce vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřovaní. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.
Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz.

 
 

UPOZORNĚNÍ - uzavření pošty

14.02.2018 13:06 (platnost do: 02.03.2018)
 
 

Nabídka - Slezská diakonie - Podpora pečujících osob v Podbeskydí

06.02.2018 09:34 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Informace o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce

19.01.2018 14:02

Informace o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce


Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s účinností od 20. února 2015, s výjimkou § 10 d), který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.
Žádosti je možno podávat od 20. 1. 2018 až do vyčerpání zastupitelstvem schválené částky 650 000 Kč.
Formuláře žádosti a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde v této sekci anebo přímo na obecním úřadě. V této položce je k nahlédnutí i vzor veřejnoprávní smlouvy.

 
 

Nabídka vysokorychlostního připojení k internetu

10.01.2018 13:47 (platnost do: 31.03.2018)
 
 

Nabídka Klubu důchodců Střítež - Přátelská setkání "Klubu Mařena"

09.01.2018 08:45 (platnost do: 28.06.2018)
 
 

Detektory požáru a nebezpečných plynů mohou zachránit život

11.12.2017 11:58
 
 

Změna ceny vodného a stočného od 1.1.2018

22.11.2017 14:30 (platnost do: 31.03.2018)