Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


zpět

Obec vstupuje do ISNO


27.06.2016 11:34 

Jednou z možných variant řešení odpadové situace v naší obci je zavedení inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO). Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.6.2016 schválilo zapojení obce do systému ISNO. 

Stručně tento systém lze shrnout do několika bodů:

  1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj odpadový účet, kde se budou evidovat pytle s tříděným odpadem a počty odvezených nádob se směsným odpadem).
  2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
  3. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své pytle na třídění odpadů, na které nalepí svůj kód. Kódy si budou muset občané vyzvednout na obecním úřadě od 17.8.2016)
  4. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit méně).

Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může - kdo nechce, nemusí, avšak bude platit více).

  1. Podrobnější informace naleznete na www.mojeodpadky.cz. Po zavedení obce Ropice do systému ISNO budou vytvořeny internetové stránky www.mojeodpadky.cz/nehlsentrinec/ropice